O fasadama

Dobra fasade smanjuje troškove gospodarstva za grijanje u zimskom i za hlađenje u ljetnom razdoblju, povećava kvalitetu stanovanja te pridonosi održivom razvoju okoliša. Investicija u fasadni sustav zahtjeva kvalitetne materijale. Naše prodajno osoblje će vas rado savjetovati prilikom odabira sustava i komponenata kao i kod odabira strukture i boje fasade.

Najčešći oblik fasada su one od stiropora ili demit fasade. Stiropor fasade mogu se izvoditi različitim debljinama stiropora, a cokl šine se određuju također u skladu sa postavljenim stiroporom. Lijepljenje stiropora preporučljivo je izvršiti original ljepilom za stiropor, a tiplanjem cijele fasade na odgovarajućim mjestima povećava se stabilnost. Nakon toga fasader će rabicirati fasade nakon prvog gletanja te obaviti završno fino gletanje čemu je prethodila postava kutnih vodilica s mrežicom. Na kraju se radi grundiranje fasade i završni sloj.

Stiropor je savršen materijal kako za toplinsku tako i za zvučnu izolaciju objekta. Proizvodi se od malih granula polistirena koje su nalik riži. Tajna dobrih izolacijskih svojstava stiropora krije se u njegovoj ćelijastoj strukturi. Mehanička svojstva ovise o gustoći materijala. Razlikujemo tlačnu čvrstoću ( stiropor se ugrađuje u podove) i vlačnu čvrstoću (stiropor se ugrađuje u fasade). Stiropor ima malu toplinsku vodljivost, pa su zbog toga izolacijska svojstva stiropora visoka. Toplinska vodljivost ovisi o temperaturi i gustoći. Porastom gustoće stiropora toplinska vodljivost pada. Kod odabira tipa stiropora treba izabrati onaj odgovarajućih mehaničkih karakteristika, a zatim većom debljinom postići bolja izolacijska svojstva. Stiropor je otporan u kontaktu sa većinom građevinskih materijala, no postoje neki organski materijali i razrjeđivači na koje treba obratiti pozornost. Nije topiv u vodi, ne bubri u vodi, što znači da ima odlična toplinsko izolacijska svojstva. S povećanjem gustoće stiropora raste i otpor difuziji vodene pare. Stiropor se označava prema klasi tlačne čvrstoće tako npr. EPS 100 znači: – EPS označava Ekspandirani PoliStiren (stiropor) – 100 označava tlačnu čvrstoću u kPa Postoji i tip EPS F (fasadni) koji se proizvodi u jednom tipu sa karakteristikama prema ETICS normi (najveća vlačna čvstoća TR 150) te EPS F PLUS (sivi fasadni) sa do 25% boljim koeficijentom toplinske provodljivosti.

Moglo bi Vas zanimati

Na vrh