Izolirka d.o.o » Naši proizvodi » Gruba gradnja » Veziva i ljepila » BAUMIT MAUERMOERTEL 25/1

-20%

BAUMIT MAUERMOERTEL 25/1

Kategorija: Veziva i ljepila

Baumit

Na stanju: 661.00 KOM

Cijena:

19,50 kn/KOM   (24,38 kn/KOM)

Baumit MauerMörtel 50 je tvornički zamiješani suhi gotovi mort.

Primjena:

Za sve građevinski uobičajene kamene blokove, posebno za nosive (s povećanim statičkim zahtjevima) i nenosive zidove te za zid dimnjaka.

Prema normi:M5 i 10 –G prema HRN EN 998-2

Maksimalna granulacija:4 mm

Tlačna čvrstoća (28d):> 10 N/mm2

Vlačna čvrstoća pri savianju (28d)> 2,5 N/mm2

Koeficijent provodljivosti topline λn:oko 0,8 W/mK

Gustoća suhog materijala: oko 1800 kg/m3

Potrebna voda:oko 6 l/vreći

Utrošak materijala: ovisno o debljini zida i formatu kamenog bloka

1 vreća daje oko 24l mokrog morta

1 tona daje oko 600l mokrog morta