-20%

BAUMIT EASY PRO PU LJEPILO 800 ml

Kategorija: Veziva i ljepila

Na zalihi

Cijena

cijena: 43,91 knkn/kom cijena: 54,89 kn kn/kom

PDV uključen u cijenu proizvoda.

Slika ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.

Baumit EasyPro PU Klebeschaum Proizvod Jednokomponentna PU-pjena za lijepljenje Sastav Jednokomponentno ljepilo na bazi poliuretana Svojstva Jednostavna primjena, povoljni troškovi rada, mala potrošnja materijala, vodootporna, ekološki prihvatljiva jer ne sadrži CFC Primjena Jednokomponentna PU-pjena za lijepljenje izolacijskih ploča iz linije proizvoda EPS-F metodom rubno-točkasto s pomoću pištolja za montažnu pjenu. Tehnički podaci Volumen: 43 – 47 l (nakon ispuštanja iz tube) (800 ml) Bruto gustoća: 2 – 16 kg/m³ Temperatura tube + 20 – + 25°C Temperatura obrade / podloge: min. + 5°C bis maks. + 30°C Otvoreno vrijeme: 5 – 10 min pri temperaturi od 18°C i relativnoj vlažnosti zraka od 60% Vrijeme stvrdnjavanja: 1,5 – 5 sati, ovisno o temperaturi i vlažnosti Temperaturna postojanost: -40°C do + 90°C Stabilnost dimenzija:maks. – 1% Vodoupojnost u skladu s DIN 53428: maks 1 vol.% Tlačna čvrstoća u skladu s DIN 53421: 0,04 – 0,05 MPa Vlačna čvrstoća u skladu s DIN 53455: 0,15 – 0,18 MPa Prekidno istezanje u skladu DIN 53455: 15 – 15% Koeficijent toplinske provodljivosti λ u skladu s DIN 52612: 0,036 W/mK pri + 20°C Utrošak: Jedna tuba dovoljna je za oko 8 – 12 m² izolacijskih ploča. Točna količina potrebnog materijala ovisi o strukturi i upojnosti podloge i može se eventualno utvrditi tako da se napravi probno lijepljenje. Klasifikacija prema zakonu o kemijama Xn Štetno za zdravlje F+ Vrlo zapaljivo Sadrži difenilmetan 4,4 – diizocijanat R20 Štetno za zdravlje ako se udiše. R36 Nadražuje oči. R37/38 Nadražuje dišne organe i kožu. R40 Sumnja na moguće uzrokovanje raka. R42 Može izazvati preosjetljivost udisanjem. R43 Može izazvati preosjetljivost u dodiru s kožom. R48 Opasnost od ozbiljnog narušavanja zdravlja pri dužem izlaganju. R53 Može dugotrajno štetno djelovati u vodama. R64 Može naštetiti dojenčadi preko majčinog mlijeka. S2 Čuvati izvan dohvata djece. S23 Ne udisati aerosole. Tehnička informacija Baumit EasyPro PU Klebeschaum 05/2013 2 / 3 S28 Ako dođe u dodir s kožom, odmah obilno isprati vodom. S36 Za vrijeme rada koristiti prikladnu zaštitnu odjeću. S37 Nositi prikladne zaštitne rukavice. S46 Ako se proguta, odmah zatražiti savjet liječnika i pokazati mu ambalažu ili etiketu. Skladištenje Na suhom i hladnom mjestu bez smrzavanja mogu se skladištiti 12 mjeseci (+ 10°C do + 20°C). Visoke temperature skraćuju postojanost. Tube treba skladištiti u uspravnom položaju. Kontrola kvalitete Vlastiti nadzor od strane proizvođača. Oblik isporuke Tube s aerosolom od 800 ml Napomene o podlozi Oprašena, bez masnoća, stvrdnuta, bez ostalih zaprljanja, prilikom čišćenja potrebno je voditi računa o vremenu sušenja, suhe i porozne podloge navlažiti vodom. Zidovi i beton moraju biti upojni, bez otpadajućih dijelova i rascvjetavanja. Premazi moraju biti kompatibilni s pjenom Baumit EasyPro KlebeSchaum – potrebno je napraviti probno lijepljenje. Vlažne podloge na kojima se stvorio vodenim film i podloge na kojima stoji voda nisu prikladne. Podloga mora biti ravna u skladu s normom DIN 18202. Obrada Sadržaj tube mora biti sobne temperature. Ako je hladniji, potrebno ga je na oko 20 minuta staviti u vodu (temperatura = + 40°C). Pjena Baumit EasyPro PU Klebeschaum obrađuje se s pomoću prikladnog pištolja za montažnu pjenu. Prije uporabe snažno protresti tubu tako da je ventil okrenut prema dolje. Sukladno uputama za upotrebu pričvrstiti pištolj za montažnu pjenu. Pritisnuti okidni mehanizam i pustiti pjenu da poteče (oko 2 sekunde). Tijekom korištenja pištolj po mogućnosti treba držati tako da bude u okomitom položaju s ventilom prema dolje. Na stražnju stranu izolacijske ploče od polistirola skroz naokolo i na jedno mjesto u sredini nanijeti traku širine oko 6 cm (u pritisnutom stanju udio površine s ljepilom mora iznositi barem 40%). Pričekati jednu minuti, a zatim tako pripremljene ploče zalijepiti lagano ih pritiskujući (dok je pjena još vlažna). Ploče se mogu namještati najviše 10 minuta nakon fiksiranja. Postavljanje pričvrsnica odnosno armiranje zalijepljenih ploča od polistirola moguće je već nakon minimalno 2 sata (ovisno o temperaturi i vlazi). Prilikom zamjene tube snažno protresti tubu, ukloniti praznu i odmah je zamijeniti novom. U protivnom se poliuretansko ljepilo u adapteru stvrdnjava. Ljepilo na mlaznici pištolja ukloniti mehanički. Kod kraćih prekida u radu tuba se smije ostaviti u pištolju pri čemu je potrebno samo zategnuti vijak na stražnjoj strani pištolja. Tuba mora biti pod tlakom, inače se ljepilo u pištolju stvrdnjava. Kod duljih prekida u radu očistiti pištolj prikladnim sredstvom za čišćenje. Stvrdnuto ljepilo moguće je ukloniti npr. mehanički. Upute i opće napomene Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade i sušenja mora biti barem + 5°C, a ne smije prelaziti + 30°C. Najpovoljnija temperatura za obradu je između+ 20°C i + 25°C. Pažljivo oblijepiti površine koje treba zaštititi. Alat nakon upotrebe odmah očistiti prikladnim sredstvom za čišćenje pištolja. Stvrdnutu pjenu moguće je ukloniti samo mehanički. Ne smije dospjeti u kanalizaciju, tlo ili vode. Kod prekida rada tubu ostaviti u pištolju i stegnuti vijak za reguliranje. Nakon stvrdnjavanja nije štetno za zdravlje. Reciklirati samo tube koje su do kraja Tehnička informacija Baumit EasyPro PU Klebeschaum 05/2013 3 / 3 ispražnjene. Tube ne čuvati u unutrašnjosti motornih vozila, već ih transportirati osigurane u prtljažniku. Fasade treba zaštititi od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnom mrežom za skele). Stvrdnuto poliuretansko ljepilo treba zaštititi od UV-svjetla. Koristiti samo u dobro prozračenim područjima. Spremnik je pod tlakom. Zaštititi od sunčeve svjetlosti i temperatura iznad + 50°C. I nakon uporabe ne otvarati na silu ili spaljivati. Ne prskati u plamen ili na užarene predmete. Kod nedovoljne ventilacije može doći do stvaranja eksplozivne mješavine. Kod osoba osjetljivih na diizocijanate kontakt s proizvodom može izazvati alergijske reakcije. Kod astme, ekcemskih oboljenja kože ili problema s kožom treba izbjegavati svaki kontakt s kožom. Proizvod upotrebljavati samo ako prostor ima dovoljnu ventilaciju, u suprotnom koristiti zaštitnu masku s odgovarajućim plinskim filtrom (tip A1 u skladu s normom EN 14387). Pravne napomene Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu koje dajemo kao podršku kupcu odnosno osobi koja rukuje proizvodom, a koje se temelje na našem iskustvu usklađenom s trenutnim znanstvenim i praktičnim spoznajama nisu obvezujuće i nisu temelj ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obveze iz kupoprodajnog ugovora. One stoga ne oslobađaju kupca od provjere prikladnosti proizvoda za predviđeni način njihove primjene.